Aannemer in GWW en machineverhuur

Sterk Heukelum - aannemer in grondwerken en machineverhuur banner 6
Sterk Heukelum - aannemer in grondwerken en machineverhuur banner 2
Sterk Heukelum - aannemer in grondwerken en machineverhuur banner 1
Sterk Heukelum - aannemer in grondwerken en machineverhuur banner 3
Sterk Heukelum - aannemer in grondwerken en machineverhuur banner 7
Sterk Heukelum - aannemer in grondwerken en machineverhuur banner 8
Sterk Heukelum - aannemer in grondwerken en machineverhuur banner 9
Sterk Heukelum - aannemer in grondwerken en machineverhuur banner 12Sterk Heukelum - aannemer in grondwerken en machineverhuur banner 12
sterk-heukelum B.V. - home page tekst

Aannemer in GWW en machineverhuur

Sinds 1964 dé flexibele kracht voor uw civieltechnische project

Sterk – Heukelum B.V. is een allround aannemer in GWW en machineverhuur op het gebied van grondwerken, wegen- en waterbouw. Binnen deze GWW-sector zijn wij gespecialiseerd in het aannemen en uitvoeren van grond-, wegen- en waterbouwkundige werken, zowel in hoofd- als in onderaanneming, én in verhuur van grondverzetmaterieel. Door ons uitgebreide en moderne machinepark zijn wij in staat om onze projecten geheel in eigen beheer uit te voeren.

Naast het uitvoeren van grondwerken, is Sterk – Heukelum B.V. ook actief op het gebied van wegenbouw, rioleringswerken, waterbouw en sloopwerken. Binnen deze disciplines voert Sterk – Heukelum B.V. een ruime diversiteit aan werkzaamheden uit, wat ons een geschikte partner maakt voor elk project. Door de ruime kennis en ervaring binnen de grond-, wegen- en waterbouw, zijn wij in staat om kwaliteit te leveren én ronden wij elke opdracht naar tevredenheid af.

Daarnaast tonen wij onze efficiëntie en precisie door het gebruik van GPS. Een groot gedeelte van ons materieel is dan ook uitgerust met 3D GPS machinebesturing. Sterk – Heukelum B.V. kan tevens in eigen beheer ontwerpen. Met behulp van onze GPS-Roverstok (een GPS systeem voor het uitvoeren van handmatige metingen) en speciale software, kunnen wij ons werk inmeten, uitzetten en revisietekeningen maken. Het gebruik van GPS biedt vele voordelen. Naast efficiëntie en precisie zijn andere voordelen te noemen zoals snelle hoeveelheidsbepalingen en adequate aanpassingen aan de wensen van de klant.

Grondwerken

De multi-inzetbaarheid van Sterk – Heukelum B.V. is terug te vinden in het ruime aanbod van werkzaamheden. Op het gebied van grondwerken zijn wij bijvoorbeeld inzetbaar voor zowel groot grondverzet als voor cultuur- en natuurtechnische projecten. Ook volledige herinrichting van een grondgebied, het bouwrijp maken van een grondgebied, het graven van bouwputten, cunetten, waterpartijen en watergangen én het aanbrengen en verwijderen van voorbelasting behoren tot onze activiteiten. Daarnaast is Sterk – Heukelum B.V. bekend met het werken in verontreinigde grond. Doordat wij gebruik maken van het BRL SIKB 7000 certificaat én het juiste materieel, deskundig personeel en gekeurde machinisten in huis hebben, zijn wij een geschikte partner voor elke sanering.

Sterk Heukelum - Grondwerken
Sterk Heukelum - Wegenbouw

Wegenbouw

Bij wegenbouw denken wij aan alles wat te maken heeft met verhardingen. Of het nu gaat om het aanleggen, herinrichten of herstraten c.q. herleggen van verschillende soorten verharding. Hierbij kunt u denken aan het verharden van wegen, (bedrijfs)terreinen, straten, trottoirs, (school)pleinen, parkeerterreinen, bouwwegen en terminals, maar ook aan terrassen en tuinen. Wij zijn gespecialiseerd in machinaal bestraten en het machinaal aanbrengen van betonplaten (Stelcon®-platen, industrieplaten). Met behulp van de modernste technieken, zoals vacuüm- en hydraulische klemmen aan de graafmachines, vergroten wij de efficiëntie van de bestratingswerkzaamheden en verminderen wij de fysieke belasting van onze medewerkers. Daarnaast levert het gebruik van een laserbord, voor het egaliseren van de te verharden ondergrond, een hoge precisiegraad op. Sterk – Heukelum B.V. heeft dus de juiste ervaring, kennis én expertise in huis voor elke verharding. Alle verhardingen, waaronder asfalteren, voeren wij in eigen beheer uit.

Rioleringswerken

Het aanbrengen van rioleringen is een vak apart vanwege de complexiteit. Vaak heeft dit onder andere te maken met de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond. Door ruime ervaring op het gebied van rioleringswerken en onze vakkundige medewerkers is elke rioleringsklus ons toevertrouwd. Wij verzorgen de complete voorbereiding, levering en aanleg of vervanging van rioleringen, drainages en hemelwaterafvoeren in zowel stedelijke- als landelijke gebieden. Dit kan de vervanging zijn van een huisaansluiting, maar ook de aanleg van een rioolstelsel voor een nieuwbouwwijk.

Sterk Heukelum - Rioleringswerken
Sterk Heukelum - Waterbouw

Waterbouw

Als veelzijdige aannemer in de GWW-sector is Sterk – Heukelum B.V. ook actief op het gebied van waterbouw. Onze activiteiten binnen deze discipline hebben voornamelijk betrekking op het uitvoeren van baggerwerkzaamheden en het aanbrengen en/of verwijderen van beschoeiingen en damwanden. Ook het plaatsen van bruggen en stuwen en het aanbrengen van duikers en zinkers behoort tot onze expertise. Alle werkzaamheden worden zowel vanaf het water als vanaf het land uitgevoerd.

Sloopwerken

Sloopwerken zijn inherent aan grond-, wegen- en waterbouwkundige werken. Van het verwijderen van gebouwen, panden, opstallen of een enkel schuurtje, tot het verwijderen van verhardingen of oude beschoeiingen en damwanden, vaak gaat het vooraf aan het realiseren van een project of plan. Sterk – Heukelum B.V. beschikt over het juiste materieel en partners om sloopwerken op een verantwoorde wijze te realiseren. Daarbij worden zowel de veiligheid als het milieu vooropgesteld, wat zich uit in een sloopveiligheidsplan, een asbestinventarisatie-onderzoek en het gescheiden opslaan en afvoeren van verschillende afvalstromen. Beter voor de mens en beter voor het milieu!

Sterk Heukelum - Sloopwerken
Sterk Heukelum - Machineverhuur

Machineverhuur

Naast de aanneming en uitvoering van grond-, wegen- en waterbouwkundige werken, zijn wij sterk in het verhuren van materieel met bediening voor grond-, wegen- en waterbouwkundige werkzaamheden. Met een groot en uitgebreid machinepark, wat bestaat uit een diversiteit aan graafmachines en shovels met 3D GPS machinebesturing, tractoren en vrachtauto’s, voorzien wij onze opdrachtgevers in hun vraag naar machines en worden alle aanvragen zoveel mogelijk met eigen machines ingevuld. Op het gebied van verhuur onderscheidt Sterk – Heukelum B.V. zich door, vrijblijvend en vanuit een oprechte interesse, mee te denken over de juiste inzet van machines en mensen én technische oplossingen voor uw project. Een advies waar u wellicht uw voordeel mee kunt doen.