BRL SIKB 7000 certificaat

Sterk Heukelum BRL 7000 gecertificeerd-15

BRL SIKB 7000 certificaat

Omdat Sterk – Heukelum B.V. in de praktijk regelmatig te maken heeft met verontreinigde grond maken wij gebruik van het  “Procescertificaat BRL SIKB 7000”. BRL staat voor BeoordelingsRichtLijn. Onder deze richtlijn valt de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.

Waar wij voorheen zelf in het bezit waren van het certificaat (2016-2018), werken wij nu nauw samen met een deskundige partij welke gespecialiseerd is in (bodem)saneringen. Hiermee hebben wij extra expertise in huis gehaald om te blijven voldoen aan de voortdurend veranderende- en steeds strenger wordende eisen en wetgeving op het gebied van verontreinigde bodem. Door middel van dit samenwerkingsverband kunnen wij gewoon onder eigen naam (bodem)saneringen aannemen en uitvoeren waarbij wij gebruik maken van een collectief BRL SIKB 7000 certificaat.

Sterk – Heukelum B.V. mag door dit certificaat landbodemsaneringen uitvoeren met conventionele methoden, waterbodemsaneringen uitvoeren en ingrepen in de waterbodem verrichten.

Om het certificaat te kunnen gebruik, tonen wij aan dat we, bij de uitvoering van bodemsaneringen, zowel landbodem als waterbodem, de juiste procedures en werkwijzen hanteren.

Doordat wij te allen tijde kunnen aantonen dat wij ons conformeren aan alle regels en voorschriften, zijn en blijven wij dus een geschikte én betrouwbare partner voor elke sanering!

Er zijn al diverse projecten waar we saneringswerkzaamheden hebben uitgevoerd. Hieronder staan een aantal foto’s van de werkzaamheden.